A A A
Aktualności >>>
Dodano: 30.06.2017

„Decydujesz, pomagamy” – więcej czasu na wysłanie wniosku

Do 10 lipca 2017 r. został przedłużony termin nadsyłania wniosków do III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe i grupy nieformalne mogą przystąpić do programu i zdobyć 5000 zł na realizację swojego projektu. Łącznie na wygranych czeka pula grantów w wysokości 650 000 zł. Nie czekaj i zgłoś się do programu!

Żeby jak najlepiej przygotować wniosek, zachęcamy do zapoznania się z materiałami z webinarium „Jak napisać dobry projekt dla lokalnej społeczności”, dostępnymi pod linkiem: https://pomagamy.tesco.pl/downloads#documents. Katarzyna Julia Olesińska z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zaprezentowała najważniejsze zasady ubiegania się o granty i dofinansowania, a także odpowiedziała na pytania uczestników. Dobre przykłady i wskazówki z pewnością usprawnią pracę nad wieloma aspektami projektu.


Program „Decydujesz, pomagamy” jest stworzony, by wesprzeć lokalne organizacje. Ze względu na szeroki zakres działalności to właśnie organizacje pozarządowe mogą w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje udział w programie. Zgłaszane projekty powinny koncentrować się wokół szeroko rozumianej poprawy warunków życia lokalnej społeczności – od Państwa zależy, na jakie problemy najbliższego otoczenia powinien odpowiadać projekt. Grant programu „Decydujesz, pomagamy” może okazać się idealnym uzupełnieniem Państwa planów i wsparciem finansowym, które pozwoli na dodatkowe działania! Do programu mogą Państwo zgłosić pomysł na przedsięwzięcie o bardzo różnorodnej tematyce.

Jak przygotować zgłoszenie?
Dla nas najważniejsze jest, aby adresatem Państwa projektu była lokalna społeczność. Mogą to być projekty z zakresu edukacji (np. zajęcia wyrównawcze dla dzieci z regionu), profilaktyki (np. akcje przeciw uzależnieniom), a także z promocji aktywnego spędzania czasu wolnego (np. rajd rowerowy dzieci z ich rodzicami) oraz wiele innych inicjatyw. Szczególnie cenimy sobie projekty otwarte, skierowane nie tylko do społeczności zrzeszonej przy świetlicy, ale szerzej – do lokalnej społeczności.
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Kto może wziąć udział w programie?
Zgłoszenia do programu mogą składać organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje itp.) oraz grupy nieformalne (minimum 3 osoby). Organizacje mogą zgłosić projekt samodzielnie. Natomiast w imieniu grup nieformalnych projekt powinna zgłosić inna organizacja pozarządowa (np. lokalne stowarzyszenie) lub instytucja publiczna (np. świetlica środowiskowa).
Jak zgłosić projekt?
Wystarczy wejść na stronę internetową www.tesco.pl/pomagamy, zapoznać się z regulaminem programu i opisać swój pomysł na projekt w formularzu aplikacyjnym. Na zgłoszenia czekamy do 10.07.2017 r.

Jakie są kolejne etapy programu „Decydujesz, pomagamy”?
I. ZGŁOSZENIA: od 15.05 do 10.07.2017 r. poprzez formularz dostępny na stronie www.tesco.pl/pomagamy można zgłaszać projekty konkursowe
II. DECYZJA KOMISJI: Ze wszystkich projektów zgłoszonych w danym regionie Komisja Grantowa wybierze po trzy najlepsze, które przejdą do następnego etapu.
III. GŁOSOWANIE W SKLEPACH: O tym, która organizacja otrzyma grant, zdecydują mieszkańcy każdego regionu w otwartym głosowaniu, które odbywać się będzie w październiku w sklepach Tesco.
Co jeszcze warto wiedzieć?
W ramach programu „Decydujesz, pomagamy” Polska została podzielona na 125 mikroregionów - w każdym z nich przyznany zostanie jeden grant (mapa z podziałem znajduje się na stronie internetowej programu).
Do tej pory odbyły się już dwie edycje programu „Decydujesz, pomagamy”, podczas których na projekty biorące udział oddano łącznie ponad 10,2 mln głosów.
W ramach programu organizowano m.in. warsztaty pierwszej pomocy, zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne, pikniki integracyjne, powstały lokalne siłownie na świeżym powietrzu, bajkowe ogrody, sala doświadczeń świata, a nawet letnie kina plenerowe.
Więcej informacji o programie na stronie www.tesco.pl/pomagamy
Wspólne działanie
W załączniku przesyłamy plakat programu „Decydujesz, pomagamy”. Będziemy bardzo wdzięczni za zawieszenie go w Państwa instytucji oraz zachęcanie pracowników i współpracowników do wzięcia udziału w programie.
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Zapraszamy do obejrzenia filmu o programie: https://www.youtube.com/watch?v=HjQj_eMMLcM
W przypadku pytań dotyczących zgłoszenia do programu, zapraszamy do kontaktu z biurem programu - Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia: Telefon: 22 100 55 93 E-mail: pomagamy@stocznia.org.pl

Zdjęcia