A A A
Aktualności >>>
Dodano: 28.06.2017

Klauzule społeczne - spotkanie specjalistyczne

Zapraszamy na spotkanie, które skierowane jest głównie do fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą oraz spółdzielni socjalnych. Spotkanie odbędzie się 5 lipca br., w godz 17:00-20:00 w Ośrodku 3 Piętra przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73.

Na spotkaniu omówione zostanie:

  • jak się przygotować, aby pozyskać zamówienie, a potem je zrealizować,
  • jak aktywnie uczestniczyć i świadomie zabierać głos w spotkaniach, w ramach których będzie poruszany temat klauzul społecznych,
  • jakiego rodzaju nacisk wywrzeć i na jakiego rodzaju instytucje żeby klauzule społeczne były wykorzystywane w zamówieniach z korzyścią dla nich,
  • gdzie szukać zamówień.

Program

1. Klauzule społeczne - definicja,

2. Rodzaje klauzul społecznych,

3. Zastosowanie klauzul społecznych:

1) zamawiający - rodzaje,

2) zamówienia – rodzaje:

  • zamówienia, do których stosuje się ustawę PZP
  • zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP, w tym w zamówieniach o wartości poniżej 30 tys.€,
  • zamówienia finansowane ze środków Unii Europejskiej – w ramach realizowanych projektów unijnych,

3) określanie warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem klauzul społecznych,

4) klauzule społeczne w opisie przedmiotu zamówienia,

5) klauzule społeczne w kryteriach oceny ofert,

4. Gdzie szukać i jak czytać dokumentację zamówieniową.

Zgłoszenia proszę składać za pomocą formularza on – line: http://daa.pl/LCO07 do 1 lipca br., decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący: Agnieszka Krawczyk z Kancelaria Radców Prawnych A. Krawczyk, A. Sygnet, współpracownik centrum OPUS

W razie pytań związanych ze szkoleniem – proszę o kontakt pod nr tel. 426327977  lub liliana.ferso@gmail.com


Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego” jest współfinansowane ze środków Miasta Łódź.

Zdjęcia