A A A
Aktualności >>>
Dodano: 28.06.2017

Dyskusja na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach w Łodzi

Zapraszamy na wspólną integracyjną dyskusję na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach w Łodzi. Spotkanie odbędzie się 6 lipca br., w godz. 17:00-20:00 w Ośrodku 3 Piętra przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73.

Propozycje naszą szczególnie kierujemy do osób, które brały udział we wcześniejszym spotkaniu specjalistycznym o klauzulach społecznych.

W trakcie luźnej debaty, w atmosferze integracyjnej dla III sektora, przy pomocy moderatora, przy kawie, herbacie i ciasteczkach, wspólnie zastanowimy się:

  • jak klauzule społeczne są wykorzystywane w Łodzi,
  • kto ma jakie doświadczenie co do klauzul społecznych i jest gotów nim się podzielić,
  • jak lobbować na rzecz zmian w zapisach zamówień publicznych w urzędach łódzkich,
  • kto może nam pomóc to osiągnąć,
  • czy warto przystępować do zamówień społecznych wspólnie, czy też lepiej osobno?
  • co możemy zrobić, aby klauzule były stosowane powszechnie?

Prowadzący Jacek Jędrzejczak – trener pracowni zmiany społecznej oraz Łódzkiego Centrum Obywatelskiego. Coach, mediator oraz wieloletni pracownik organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia proszę składać za pomocą formularza on – line: http://daa.pl/LCO07 do 1 lipca br., decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań związanych ze szkoleniem – proszę o kontakt pod nr tel. 426327977  lub liliana.ferso@gmail.com


Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego” jest współfinansowane ze środków Miasta Łódź.

Zdjęcia