A A A
Aktualności >>>
Dodano: 28.06.2017

JAK W ŁODZI BUDOWAĆ KOMPLEKSOWE OFERTY WSPARCIA Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH?

Zapraszamy na spotkanie i dyskusję dla organizacji działających w Łodzi.
19 lipca br., godz. 14:00 - 17:00, Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 - spotkanie dla organizacji pozarządowych.
26 lipca br., godz. 14.00 - 17.00, Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73  - wspólne spotkanie dla organizacji i instytucji miejskich.

W ramach Lokalnych Systemów Wsparcia Warszawa zleca partnerstwu organizacji pozarządowych zadania, które składają sie na jeden cel i kompleksową ofertę wsparcia w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu dzieci i młodzieży. Wydaje się, że taki system jest efektywny (realizatorzy potwierdzają, że udało się osiągnąć wyższe rezultaty niż z latach poprzednich), uczy współpracy, a z perspektywy mieszkanek i mieszkańców daje lepszą ofertę. W niektórych obszarach (np. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i reintegracja społeczna) zadania publiczne realizowane są w szerokim partnerstwie. W efekcie całość oferty jest skoordynowana, nie dubluje się, pozwala na większa efektywność i buduje świadome relacje między realizatorami. Konsorcjum 9 organizacji pozarządowych wypracowało kompleksowy system wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym na Pradze Północ.

Tymczasem w Łodzi organizacje działające w tym samym obszarze konkurują ze sobą o granty, nie nawiązują współpracy, niewiele jest ofert wspólnych, projektów partnerskich… Wydaje się, że w obszarach związanych z pomocą społeczną, ofertą spędzania czasu wolnego dla dzieci, dla seniorów takie partnerstwa i oferty wspólne mogą zwiększyć atrakcyjność oferty.

JAK W ŁODZI BUDOWAĆ KOMPLEKSOWE OFERTY WSPARCIA z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH?

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie zapraszamy na dwa spotkania dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli miejskich instytucji.

Podczas spotkań:

  • opowiemy, co nas inspiruje w warszawskim pomyśle,
  • wstępnie wybierzemy zadania publiczne możliwe do realizacji w ramach ofert wspólnych / projektów partnerskich,
  • wypracujemy rekomendacje dot. systemu wiązek projektowych.

Spotkania poprowadzi Jolanta Woźnicka z Centrum OPUS.

Zgłoszenia proszę składać za pomocą formularza on – line: http://daa.pl/LCO07 do 17 lipca br., decyduje kolejność zgłoszeń.

W razie pytań związanych ze szkoleniem – proszę o kontakt pod nr tel. 426327977  lub liliana.ferso@gmail.com


Zadanie „Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego Centrum Obywatelskiego” jest współfinansowane ze środków Miasta Łódź.

Zdjęcia