A A A
Aktualności >>>
Dodano: 27.06.2017

Spotkanie dotyczące nawiązania partnerstw organizacji pozarządowych z Miastem Łódź

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące nawiązania partnerstw organizacji pozarządowych z Miastem Łódź w ramach konkursu na aktywizację społeczno - zawodową:  Poddziałanie IX.1.3 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 lipca 2017 roku (wtorek), w godz 16-18.

W celu usprawnienia komunikacji i przygotowania partnerstw, bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami: http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/konkurs-poddzialanie-ix.1.3-1/2017-

Spotkanie odbędzie się w Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104. 

Agendę spotkania przesyłamy Państwu w załączeniu.

Załączniki
Zdjęcia