A A A
Aktualności >>>
Dodano: 27.06.2017

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnychzadanie:

Prowadzenie działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności:

  1. prowadzenie zajęć rozwijających i podtrzymujących umiejętność samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami;
  2. podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na prawa osób niepełnosprawnych;
  3. organizowanie imprez kulturalnych, w tym o charakterze integracyjnym;
  4. wydawanie publikacji promujących twórczość osób niepełnosprawnych, w tym kalendarza na rok 2018.

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2017 r. o godzinie 17:00


Szczegółowe informacje znajdują się w zarządzeniu

 


Link do ogłoszenia w BIP UMŁ >>>

Załączniki
Zdjęcia