A A A
Aktualności >>>
Dodano: 17.05.2017

Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce to projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. Działania skierowane są do członków, pracowników i współpracowników Organizacji Pozarządowych. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie aplikowania o środki w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Nasze działania zostaną zrealizowane we współpracy z Punktami Informacyjnymi o Funduszach Europejskich z poszczególnych województw.

W ramach projektu zostaną zorganizowane:

a) 32 seminaria informacyjne
,
Zorganizujemy w każdym województwie 2 seminaria. Czas trwania każde po 8 godz. Liczba uczestników jednego: ok. 50 osób. Podczas seminariów będą przedstawiane przykłady dobrych praktyk, z naciskiem na ich użyteczność i możliwość multiplikowania. Prowadzone będą także działania informacyjne na temat źródeł informacji o funduszach europejskich. Seminaria obejmą przede wszystkim zagadnienia ogólne, przekrojowe. Nacisk położony zostanie na tematykę budowania partnerstw, współpracy i sieciowania. Seminaria będą złożone z 2 części:
Pierwsza – oparta na tradycyjnej metodzie przekazywania informacji większym grupom – prezentacje, wykłady, uatrakcyjnione poprzez prezentacje multimedialne, filmiki. Wykłady prowadzone podczas seminariów będą wykorzystywały interakcje między uczestnikami (elementy pracy z dużymi grupami) oraz działania peer to peer. Druga – metody aktywne, dyskusje, analizy przypadków, etc.

b) 112 warsztatów stacjonarnych,


Zorganizujemy po 7 warsztatów w każdym województwie. Liczba uczestników jednego warsztatu: ok. 15 osób. Warsztaty będą prowadzone metodami aktywnymi, praca w grupach pod przewodnictwem trenera – eksperta. Warsztaty skierowane będą do osób, które mają zamiar aplikować o środki z funduszy europejskich oraz do osób, które do tej pory nie aplikowały lub poniosły porażkę w tym procesie.

c) 24 webinaria,

Webinaria – wykłady online – w czasie rzeczywistym – możliwość wysłuchania wykładu wraz z prezentacją / pokazem materiałów oraz z możliwością kontaktu z ekspertem prowadzącym. Webinaria prowadzone przy użyciu odpowiedniego, sprawdzonego narzędzia. Czas trwania webinarium – 1 godz., plus czas na pytania i odpowiedzi uczestników. Webinaria będą nagrywane i udostępniane jako pliki do obejrzenia i odsłuchania na platformie. W razie potrzeby sygnalizowanej przez uczestników będą przygotowane webinaria specyficzne dla konkretnego województwa. Przed webinarium będzie czuwał moderator pod wskazanym e-mailem, Skypem i telefonem, aby wesprzeć technicznie osoby, które mogą mieć trudności z zalogowaniem.

d) szkolenia e-learningowe, obejmujące 32 godziny nauki.

W ramach ścieżki edukacyjnej zorganizujemy szkolenia e-learningowe, trwające 4 tygodnie, ogółem 32 godzin nauki. Szkolenie będzie zintegrowane z webinariami i ma na celu zachęcenie do uczestniczenia w webinarium tematycznym. Moderator będzie wspierał interaktywność kursu i aktywność uczestników. Będzie jednocześnie monitorował aktywność i kierował do innych form wsparcia, jeśli potrzeba (doradcy). Treści szkolenia będą tworzone w sposób przystępny. Oprócz tekstów autorskich, eksperci bazować będą i odsyłać do wytycznych, poradników, ulotek, broszur i innych wydawnictw publikowanych przez Ministerstwo Rozwoju czy instytucje wdrażające fundusze europejskie. W trakcie trwania kursu, osoba uczestnicząca będzie otrzymywała wytyczne do pracy z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, tekstów – prezentacji, materiałów dodatkowych materiałów z projektu oraz linków do źródeł informacji o innych funduszach.

Zawartość merytoryczna kursu:


 1 tydzień - ogólna wiedza na temat Funduszy Europejskich 2014-2020 - uporządkowanie pojęć
 2. tydzień - tworzenie wniosku aplikacyjnego i jego ocena
 3. tydzień - realizacja projektów, finanse w projektach unijnych
 4. tydzień - dodatkowe zagadnienia związane z funduszami unijnymi

e) doradztwo indywidualne

Ponadto zostanie przeprowadzone doradztwo indywidualne. W ramach projektu doradcy będą dostępni poprzez e-mail, czat/forum, telefon oraz Skype. Przewidujemy zrealizowanie średnio 30 godzin wsparcia na region. Doradztwo zostanie uruchomione razem z seminariami dla konkretnego województwa. Pytania będą zgłaszane poprzez platformę lub e-mailowo do konkretnego trenera/eksperta.

f) fora dyskusyjne/wymiany doświadczeń

W ramach platformy będą dostępne fora ogólne o funduszach europejskich i projekcie, fora poszczególnych grup szkoleniowych (moderowane przez Opiekuna/Moderatora) oraz fora z pytaniami z doradztwa – w razie potrzeb dla konkretnych województw – rodzaj zebranych FAQ. Ponadto – grupa zamknięta na Facebooku.

g) newsletter edukacyjny

Realizacja projektu i w/w działań to pierwsze zakrojone na tak szeroką skalę działanie informacyjne skierowane do sektora NGO’s w Polsce dotyczące perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Więcej danych znajdą Państwo na platformie edukacyjnej: http://www.ckngo.pl, bądź w biurze projektu: ul. Kępna 17A/2, 03-730 WARSZAWA TEL. +48 22 629 17 24 E-MAIL biuro@ckngo.pl rekrutacja@ckngo.pl