A A A
Aktualności >>>
Dodano: 11.05.2017

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania  dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi, ogłoszony Zarządzeniem Nr 5676/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Na konkurs wpłynęły 4 oferty, złożone przez: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS", Stowarzyszenie - Instytut Nowych Technologii, Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju "REGIO" oraz Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

W wyniku procedury konkursowej Komisja Konkursowa jednogłośnie postanowiła pozytywnie zarekomendować Prezydentowi Miasta Łodzi ofertę Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS" jako spełniającą wszystkie wymogi konkursu.

Więcej informacji >>>

Załączniki