A A A
Aktualności >>>
Dodano: 17.03.2017

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Łodzi w dniu dzisiejszym ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Znajdą je Państwo pod poniższym linkiem http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=13291

UWAGA:

W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty, uwzględniając w niej faktyczną kwotę przyznanej dotacji wraz z ewentualną modyfikacją zakresu merytorycznego i finansowego zadania oraz harmonogramem realizacji zadania. Ww. dokument należy złożyć niezwłocznie w postaci papierowej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera) 90-926 Łódź, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, z dopiskiem na kopercie: „Wydział Kultury – otwarty konkurs ofert 2017 – aktualizacja”.