A A A
Aktualności >>>
Dodano: 15.03.2017

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu bazy opracowań dot. Łodzi

W związku z prowadzonymi pracami nad aktualizację Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+ zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych o udostępnienie opracowań/raportów diagnostyczno-analitycznych dotyczących Miasta Łodzi.

Stworzenie bazy danych zbierającej wszystkie opracowania i diagnozy dotyczące Miasta (w tym włączenie organizacji pozarządowych do dostarczania danych do tej bazy) to jedno z zadań Wieloletniego Programu Współpracy Miasta z NGO w latach 2016-2018.

Dostarczone materiały posłużą stworzeniu komplementarnej bazy analiz dotyczącej Łodzi, a także pomogą w aktualizacji diagnozy problemów lokalnych w Łodzi.

Materiały prosimy przesyłać na adres: strategia.monitoring@uml.lodz.pl, do końca kwietnia 2017r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Strategii Miasta Łodzi pod nr. tel (42) 638-42-91

Zdjęcia