A A A
Aktualności >>>
Dodano: 14.03.2017

Wyniki konkursu ofert w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi ogłoszony Zarządzeniem Nr 5177/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 2017 r.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta, złożona przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, która uzyskała średnią punktów na poziomie 37,4.

W wyniku procedury konkursowej Komisja Konkursowa jednogłośnie postanowiła pozytywnie zarekomendować Prezydentowi Miasta Łodzi ofertę Łódzkiego Towarzystwa Naukowego jako spełniającą wszystkie wymogi konkursu.

Więcej informacji >>>

Załączniki