A A A
Aktualności >>>
Dodano: 14.03.2017

Zachęcamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

W budżecie miasta dostępne są środki w wysokości 300 tys. zł na działania w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Pomysły dotyczyć mogę przestrzeni miejskiej, edukacji, kultury, sportu itp.

W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na wsparciu finansowym lub rzeczowym.

Procedura składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej nie jest skomplikowana. Mieszkańcy mogą składać wnioski na formularzu, którego wzór został określony w zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi.

W ubiegłym roku w ramach inicjatywy lokalnej sfinansowany zostały takie przedsięwzięcia jak: parklet przy ul. Struga, remont chodnika przy ul. Więckowskiego czy piknik sportowy na Starych Bałutach.

Więcej informacji nt. możliwości składania wniosków w ramach inicjatyw lokalnych >>>

Zdjęcia