A A A
Aktualności >>>
Dodano: 13.03.2017

Złożono ofertę w trybie art. 19a

Informujemy, że do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi wpłynęła nowa oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych.


Przypominamy o możliwości zgłaszania uwag do oferty - do końca dnia:  17.03.2017 r.

Link do strony z ofertą oraz "formularzem uwag do oferty" >>>


Uwagi można składać do sekretariatu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, ul. Zachodnia 47, Łódź 91-066, I p. pok.103 lub mailem na adres: ron@uml.lodz.pl

Załączniki
Zdjęcia