A A A
Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi >>>

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi. W ramach współpracy z nami możecie Państwo liczyć m.in. na:

- pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami,

- udzielanie informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym,

- upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych, w tym za pośrednictwem portalu Łódź Aktywnych Obywateli,

Skład Oddziału:

Artur Skórzak - p. o. kierownika Oddziału, tel. 42 638 46 99
Ewa Owczarek - inspektor, tel. 42 272 63 74
Luiza Szaler - podinspektor, tel. 42 272 63 74
Katarzyna Snarska - obsługa Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, asystent Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania; tel. 42 638 46 03

Kontakt z nami:

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115, II piętro

email: zespop@uml.lodz.pl