A A A
Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi >>>

Serdecznie zapraszamy do współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi. W ramach współpracy z nami możecie Państwo liczyć m.in. na:

- pomoc w działalności merytorycznej, dotyczącej m.in. zasad funkcjonowania, finansowania oraz nawiązywania kontaktów z innymi jednostkami administracji publicznej i instytucjami,

- udzielanie informacji dotyczących współpracy Miasta z sektorem pozarządowym,

- upowszechnianie informacji nt. działalności łódzkich organizacji pozarządowych, w tym za pośrednictwem portalu Łódź Aktywnych Obywateli oraz poprzez listę mailingową organizacji pozarządowych będących w bazie Urzędu.

Uwaga: Rozpowszechnieniu drogą mailową podlegają jedynie informacje dotyczące współpracy organizacji z samorządem i będące w potencjalnym spektrum zainteresowań większości łódzkich organizacji. Tą drogą nie będą rozpowszechniane informacje skierowane do wąskiego grona odbiorów.

Skład Oddziału:

Artur Skórzak - kierownik Oddziału, tel. 42 638 46 99
Ewa Owczarek - inspektor, tel. 42 638 51 08
Luiza Szaler - podinspektor, tel. 42 272 63 74
Katarzyna Snarska - obsługa Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, asystent Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania; tel. 42 638 46 03

Kontakt z nami:

Oddział ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Biuro ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Prezydenta
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 153, II piętro, pok. 208

email: zespop@uml.lodz.pl