A A A
Aktualności >>>
Dodano: 28-06-2017 08:23

Klauzule społeczne - spotkanie specjalistyczne

Zapraszamy na spotkanie, które skierowane jest głównie do fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą oraz spółdzielni socjalnych. Spotkanie odbędzie się 5 lipca br., w godz 17:00-20:00 w Ośrodku 3 Piętra przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73.
Dodano: 28-06-2017 08:14

Dyskusja na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach w Łodzi

Zapraszamy na wspólną integracyjną dyskusję na temat stosowania klauzul społecznych w zamówieniach w Łodzi. Spotkanie odbędzie się 6 lipca br., w godz. 17:00-20:00 w Ośrodku 3 Piętra przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73.
Dodano: 28-06-2017 07:47

JAK W ŁODZI BUDOWAĆ KOMPLEKSOWE OFERTY WSPARCIA Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH?

Zapraszamy na spotkanie i dyskusję dla organizacji działających w Łodzi. 19 lipca br., godz. 14:00 - 17:00, Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 - spotkanie dla organizacji pozarządowych. 26 lipca br., godz. 14.00 - 17.00, Ośrodek 3 Piętra, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 - wspólne spotkanie dla organizacji i instytucji miejskich.
Dodano: 27-06-2017 14:41

Spotkanie dotyczące nawiązania partnerstw organizacji pozarządowych z Miastem Łódź

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące nawiązania partnerstw organizacji pozarządowych z Miastem Łódź w ramach konkursu na aktywizację społeczno - zawodową: Poddziałanie IX.1.3 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w dniu 4 lipca 2017 roku (wtorek), w godz 16-18.
Dodano: 27-06-2017 13:35

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnych
Dodano: 23-06-2017 09:25

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI

Biuro ds. Rewitalizacji zaprasza do składania ofert: "Modelowa Wspólnota" - wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne w ramach projektu pilotażowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2.”
Dodano: 21-06-2017 08:32

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 14-06-2017 07:34

Klauzule społeczne - spotkanie specjalistyczne

Spotkanie, które skierowane jest głównie do fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą oraz spółdzielni socjalnych odbędzie się 5 lipca 2017 r. w godz. 17:00-20:00 w Ośrodku 3 Piętra, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
Dodano: 08-06-2017 10:20

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - konkurs MOPS

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zarządzeniem Nr 5958/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2017 r.
Dodano: 07-06-2017 10:41

Szkolenie w ramach Łódzkiego Centrum Obywatelskiego

Zapraszamy na szkolenie "Współpraca z biznesem - jak robić to dobrze?", które odbędzie się w dniach 6-7 lipca 2017 od godz. 10:00 do godz.16:00 w Ośrodku 3 Piętra, przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73