A A A
Aktualności >>>
Dodano: 17-05-2017 11:51

Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce to projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach „Konkursu dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”. Projekt realizowany jest na terenie całej Polski. Działania skierowane są do członków, pracowników i współpracowników Organizacji Pozarządowych. Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy, umiejętności i jakości w zakresie aplikowania o środki w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Nasze działania zostaną zrealizowane we współpracy z Punktami Informacyjnymi o Funduszach Europejskich z poszczególnych województw
Dodano: 17-05-2017 08:35

Łódzkie Centrum Wolontariatu

Wolontariat…? Niby błaha sprawa. Wielu z nas pewnie już nie raz zetknęło się z tym tematem, wspierając akcje, zbiórki, czy pomagając niepełnosprawnym. Ale jak to robić profesjonalnie, zgodnie z prawem i wymogami organizacyjnymi? Czy wolontariat jest bezinteresowny? Jakie mamy prawa i obowiązki jako wolontariusze? Czy możemy podejmować inicjatywy dla naszego miasta? Jak zorganizować miejsce pracy dla wolontariusza? Od kwietnia br. ruszył projekt pn. "Przeprowadzenie działań zmierzających do utworzenia i prowadzenia Łódzkiego wolontariatu". Dzięki niemu łódzkie organizacje dowiedzą się, jak właściwie współpracować z ochotnikami, a wolontariusze - w co mogą się zaangażować. Nadajmy Łodzi nowych barw, pokażmy siłę i różnorodność lokalnego wolontariatu!
Dodano: 15-05-2017 13:01

Spotkania na Polesiu

Zapraszamy mieszkańców na spotkania na Polesiu w ramach programu BUDUJEMY DZIELNICE
Dodano: 12-05-2017 15:34

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 12-05-2017 09:44

Rusza nabór projektów z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Łodzi (regranting)

Ruszamy z kolejnym konkursem z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Łodzi! Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO wygrało konkurs na operatora regrantingu w tej dziedzinie, zorganizowany przez Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi. Podobnie, jak w dwóch ostatnich latach to już nie Urząd (jak w latach poprzednich), ale organizacja pozarządowa, czyli REGIO, będzie rozdzielać środki na lokalne działania. Pula środków do rozdystrybuowania to 48 000 zł, okres na realizację zadań - od 26 czerwca do 10 listopada.
Dodano: 12-05-2017 09:06

Kompetentni wolontariusze w kulturze

Bliska Ci kultura i chcesz się w tym kierunku rozwijać poprzez wolontariat? Jesteś aktywnym wolontariuszem działającym na polu kultury i pragniesz wzmocnić swój potencjał w obszarze realizacji projektów kulturalnych? Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko" oraz Fundacja Transatlantyk Festival zaprasza na szkolenie „Kompetentni wolontariusze w kulturze", które odbędzie się 19 maja 2017 w Łodzi, w godz. 16.00 - 20.00. Udział w zajęciach jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona
Dodano: 11-05-2017 21:02

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi, ogłoszony Zarządzeniem Nr 5676/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Dodano: 11-05-2017 14:39

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Dodano: 11-05-2017 09:27

Zachęcamy do składania wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

W budżecie miasta wciąż dostępne są środki w wysokości 290 tys. zł na działania w ramach tzw. inicjatywy lokalnej. Inicjatywa lokalna to forma realizacji zadań publicznych realizowanych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Pomysły dotyczyć mogę przestrzeni miejskiej, edukacji, kultury, sportu itp.
Dodano: 11-05-2017 08:55

Wakacje z matematyką - konkurs grantowy

Fundacja mBanku rozpoczyna konkurs grantowy „Wakacje z matematyką”, mający zapewnić dzieciom atrakcyjne formy spędzenia wakacji w mieście pod znakiem matematyki. O 5 tys. zł dofinansowania mogą starać się organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne i grupy nieformalne z Warszawy, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Gdańska