A A A
Aktualności >>>
Dodano: 24-03-2017 10:10

Konkurs ofert - edukacja zdrowotna i działania poprawiające sprawność fizyczną osób starszych - wezwanie do usunięcia braków formalnych

Wezwanie do usunięcia braków formalnych w konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu edukacji zdrowotnej mieszkańców Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych
Dodano: 24-03-2017 09:31

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Dodano: 23-03-2017 08:47

Baza OPP. Wybierz z głową komu przekazać 1%

Zbliża się gorący okres składania PIT-ów i tym samym decyzji o przekazywaniu 1% podatku. Zachęcamy do zapoznania się z bazą wszystkich organizacji pożytku publicznego udostępnioną przez portal ngo.pl. Baza jest stale aktualizowana, posiada możliwość łatwego przeszukiwania.
Dodano: 22-03-2017 13:00

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.
Dodano: 22-03-2017 12:55

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do udziału w programie Pajacyk

Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Dodano: 22-03-2017 10:58

„Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce”

Towarzystwo Amicus zaprasza na warsztaty i seminarium pt. „Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce”,czyli co i jak zrobić, aby otrzymać środki z Unii Europejskiej na konkretne projekty. Wydarzenia są planowane w dniach 30-31 marca br. Udział jest całkowicie bezpłatny.
Dodano: 20-03-2017 14:10

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 20-03-2017 08:22

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 17-03-2017 14:35

Zapraszamy na konferencję "Organizacja pozarządowa a przedsiębiorstwo"

W dniu 21 marca (wtorek) w godz. 16:00 - 19:00 w Sali 107B UMŁ Fundacja „Centrum In” przy współpracy Pani Moniki Kamieńskiej – Pełnomocniczki PMŁ ds. Równego Traktowania organizuje konferencję pt. „Organizacja pozarządowa a przedsiębiorstwo”, poruszająca problematykę współczesnego zarządzania organizacją pozarządową przez pryzmat przedsiębiorstwa.
Dodano: 17-03-2017 11:21

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - MOPS w Łodzi

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ogłoszonego zarządzeniem Nr 5377/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2017 r.