A A A
KDO ds. polityki lokalowej

Dnia 14 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 3115/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi powołane zostało KDO ds. polityki lokalowej.

Termin i Miejsce najbliższego spotkania KDO:
Termin kolejnego posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. polityki lokalowej to 19 maja 2017 roku o godz. 13.00 w Biurze ds. Partycypacji Społecznej, przy ul. Piotrkowskiej 115. Wszystkie zainteresowane organizacje chętne do udział w spotkaniu, zajmujące się tą tematyką - serdecznie zapraszamy.

Kontakt z KDO:

Przewodniczący KDO:
Piotr Kowalski
Fundacja Subsydium
Adres e-mail:  piotr.kowalski@pzg.lodz.pl

Sekretarz KDO:
Maria Nowakowska
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS"
Adres e-mail: mnowakowska@opus.org.pl

 

Organizacje wchodzące w skład KDO:

1. Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego FERSO

2. Fundacja Subsidium

3. Kancelaria Sprawiedliwości Społecznej

4. Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych

5. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

6. Fundacja "Habitat For Humanity Poland"

7.Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta koło Łódzkie

Przedstawiciele Biura Gospodarki Mieszkaniowej wchodzący w skład Komisji:

1. Barbara Zawadzka – tel. 042 638-40-41
2. Urszula Waszczyk – tel. 042 638-40-72

W skład Komisji od 7 czerwca 2016 r. wchodzi Przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

Pani Małgorzata Graczyk-Bednarska

Protokół ze spotkania 24.01.2017

Sprawozdanie roczne KDO ds. polityki lokalowej- 2016 rok

Regulamin pracy KDO ds polityki lokalowej