A A A
KDO ds. młodzieży

Zarządzeniem Nr 2164/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 października 2015 r. powołana została Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży

Termin i miejsce najbliższego zebrania KDO: 18 kwietnia 2016 r. godzina 13.30, sala 316, Wydział Edukacji, ul. Krzemieniecka 2b


Przewodnicząca KDO:

Agata Kobylińska – EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Adres e - mail: kontakt@edukabe.pl

Tel. 42 632 79 77

Sekretarz KDO:

Liliana Misiak-Kuźbik – Fundacja „Instytut Działań Twórczych”

Adres e - mail: liliana.ferso@gmail.com

Tel: 42 632 79 77

Organizacje wchodzące w skład KDO:

1. Fundacja „Instytut Działań Twórczych”

2. Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

3. Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”

4. Stowarzyszenie TED – Trening Edukacja Doskonalenie

5. Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EduKABE

6. Stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl

 

Przedstawiciel Wydziału Edukacji UMŁ wchodzący w skład Komisji:

Elżbieta Wilczyńska

Adres e – mail: e.wilczynska@uml.lodz.pl

Tel: 42 638 48 08

 

Regulamin działań KDO