A A A
uchwały KDO

Uchwała Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego z dnia 30 listopada 2015 r. >>>

Uchwała  nr 2 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego z dnia 29 lutego 2016 r. >>>