A A A
KDO ds. sportu powszechnego

Dnia 7 sierpnia 2015 r. Zarządzeniem Nr 1674/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi powołana została Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. sportu powszechnego.

 

Termin i Miejsce najbliższego spotkania KDO:

Termin następnego spotkania ustalono na 4 września 2017 roku, o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej ,,Bombonierki".

 

Przewodniczący KDO:

Ewa Szmitka

Klub Sportowy „Kontra”

Adres e-mail: ewaszmitka@wp.pl

Tel. kom: 508-084-572


Sekretarz KDO:

Jarosław Skura

Klub Sympatyków Piłki Siatkowej

Adres e-mail: biuro@siatka-lodzkie.org

Tel. kom: 600-482-693


Organizacje wchodzące w skład KDO:

  1. Klub Sportowy „Kontra”
  2. Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej „Hipokamp”
  3. Łódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
  4. Klub Sympatyków Piłki Siatkowej
  5. Fundacja 2035
  6. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Przyszkolnej Bazy Sportowej „Zamiast Trzepaka”
  7. Klub Sportowy Łódź Running Team
  8. Stowarzyszenie Lokalne „Salos–Wodna” Łódź


Regulamin pracy KDO: link do dokumentu


Informacje o KDO znajdziecie Państwo na: link do strony internetowej

 

Przedstawiciele Wydziału Sportu UMŁ wchodzący w skład Komisji:

1. Anna Kowalska – tel. 042 638-48-32

2. Łukasz Jankowski – tel. 042 638-48-32


Deklaracja woli powołania Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego - link do dokumentu

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego w roku 2015 >>>>>

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Sportu Powszechnego w roku 2016 >>>>>