A A A
KDO ds. przeciwdziałania uzależnieniom

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. przeciwdziałania uzależnieniom została powołana na podstawie Zarządzenia Nr 1175/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 1 czerwca 2015 r.


Termin i miejsce najbliższego zebrania KDO:

Ostatnie posiedzenie KDO odbyło się w dniu 21 stycznia 2016 r. Termin kolejnego zostanie wskazany po jego wyznaczeniu przez Komisję.

 

Przewodniczący KDO:

Andrzej Skrzymowski (Stowarzyszenie ”U Siebie”)

e-mail:

tel. 532 330 491

 

Sekretarz KDO:

Anna Umińska ( Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym „Tęcza”)

e-mail:

tel. 503 075 964

 

Organizacje wchodzące w skład KDO:

1. Stowarzyszenie Rodzin z Problemem Alkoholowym „ Tęcza” w Łodzi;

2. Bałuckie Stowarzyszenie Abstynentów „Rodzina” w Łodzi;

3. Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus” w Łodzi;

4. Stowarzyszenie Przeciwdziałania Patologiom „Klub pod Wielbłądem” w Łodzi;

5. Stowarzyszenie Abstynentów „U Siebie” w Łodzi;

6. Fundacja Wsparcia Psychospołecznego w Łodzi;

7. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki Leczenia i Terapii Uzależnień w Łodzi;

8. Fundacja "Życie" w Łodzi.


Przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wchodzący w skład Komisji:

1) Juliusz Kurzawa  -  tel. 42 638-47-38, j.kurzawa@uml.lodz.pl

2) Alicja Groblewska  -  tel. 42 638-47-39, a.groblewska@uml.lodz.pl

 

Regulamin Komisji

Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015

Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2016