A A A
Promocja działań NGO

Współpraca pomiędzy Miastem Łódź a organizacjami pozarządowymi odbywać się może również poprzez udostępnianie nośników promocyjnych na wydarzenia społeczne organizowane przez III sektor. Na tej stronie prezentujemy nośniki będące w dyspozycji Miasta oraz wskazujemy osoby do kontaktu, z którymi należy ustalać szczegóły ich wykorzystania.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Zwierzyńska – Styczeń tel. 638-43-28 (Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystki UMŁ).

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Królasik tel. 638-57-65 (Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ).

Osoba do kontaktu: Anna Cieślak  tel. 638-54-53 (Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ).

  • Możliwość dystrybucji plakatów, ogłoszeń w budynkach UMŁ. Miasto nie pobiera zapłaty za rozwieszanie plakatów informacyjnych dot. organizowanych wydarzeń w mieście, natomiast za umieszczanie reklam komercyjnych są zawierane umowy i pobierana opłata zgodnie z przepisami wewnętrznymi. Zawsze można zwrócić się o pomoc do pracownika urzędu, z którym dana organizacja jest w kontakcie w sprawie wydarzenia i jego promocji.

Osoba do kontaktu: Jerzy Ewert tel. 638-40-77 (Wydział Techniczno - Gospodarczy UMŁ).

  • Nośniki promocyjne w placówkach oświatowych. Decyzję dot. możliwości rozpowszechnienia plakatów, ulotek bądź innych narzędzi promocyjnych  podejmują dyrektorzy właściwych placówek oświatowych. Organizacja pozarządowa może wystosować pismo o zgodę na bezpłatne udostępnienie powierzchni reklamowej na terenie placówki bezpośrednio do dyrektora i ustalić konkrety bezpośrednio. Wykaz placówek oświatowych w Łodzi.  Jedynie w przypadkach wydarzeń masowych poinformowany powinien być Wydział Edukacji UMŁ tel. 638 – 48-04.
  • Nośniki promocyjne w jednostkach kultury. Decyzje o możliwości rozpowszechnienia materiałów podejmują dyrektorzy ośrodków kultury. Jeżeli wydarzenie posiada patronat prezydenta wówczas wystarczy zgłosić się do Wydziału Kultury (tel. 638-43-73), który rozkolportuje plakaty po swoich podległych placówkach – zrobią to bezpłatnie. Ośrodki kultury posiadają własną politykę finansową (budżet) i decyzja o opłatach lub ich braku zależna jest od sytuacji (np. jeżeli jest to reklama komercyjna). Wykaz łódzkich domów Kultury, teatrów, galerii, kin i innych ośrodków kultury.
  • Przestrzeń na ekspozycję siatki wielkoformatowej. Istnieje możliwość skorzystania z miejsca ekspozycji na ścianie budynku dawnej delegatury Łódź Śródmieście, przy ul. Piotrkowskiej 153.

Osoba do kontaktu: Grażyna Słomczyńska, tel. 57 56 (Wydział Techniczno - Gospodarczy UMŁ).

  • Nośniki MPK. MPK posiada szeroką ofertę nośników reklamowych (np. powierzchnie reklamowe wewnątrz i na zewnątrz pojazdów, na przystankach, miejsca na bannery na stronie internetowej itp.), możliwych do wykorzystania również przez organizacje pozarządowe. Korzystanie z nośników MPK jest odpłatne. W przypadku współpracy z Miastem czy patronatu Pani Prezydent, można prawdopodobnie liczyć na rabat. Oferta nośników reklamowych MPK >>>

Osoba do kontaktu: Agnieszka Hamankiewicz  - kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Funduszy, tel. 42 672-11-33, e-mail: ahamankiewicz@mpk.lodz.pl