A A A
KDO ds. rewitalizacji

Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. rewitalizacji została powołana 31.10.2014 r. i prowadzi ona działalność w zakresie rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem realizowania jej z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Termin i miejsce najbliższego zebrania KDO:

Najbliższe posiedzenie odbędzie się  7 czerwca 2017 r. o godz. 17.15 w siedzibie Biura ds. Rewitalizacji, III piętro sala 301.

Tematy spotkania:
1. zgłoszenie propozycji zadań  jakie Miasto mogłoby realizować we współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi w roku 2018
2. przedstawienie koncepcji i informacji o pracy nad projektem Ogrodów Karskiego


Przewodnicząca KDO:

Jolanta Woźnicka, Centrum OPUS
e-mail: jwoznicka@opus.org.pl

 

Sekretarz KDO:

Marcin Jerzyk (Społecznie zaangażowani)
e-mail: marcinjerzyk.box@gmail.com

tel. 607-264-279


Organizacje wchodzące w skład KDO:

1) Stowarzyszenie Obywatele Obywatelom;

2) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy Słyszę Serce;

3)    Centrum OPUS;

4) Społecznie zaangażowani;

5) Stowarzyszenie Fabrykancka;

6) Stowarzyszenie Forum dla Ojczyzny;

7) Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego;

8) Fundacja 2035.


Przedstawiciele Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta UMŁ wchodzący w skład Komisji:

1) Marcin Obijalski  -  tel. 42 638-57-58, m.obijalski@uml.lodz.pl

2) Hanna Gill-Piątek  -  tel. 42 638-57-54, h.gill@uml.lodz.pl

3) Ewa Grabarczyk - tel. 42 638-51-39, e.grabarczyk@uml.lodz.pl


Sprawozdanie KDO ds.rewitalizacji za rok 2014 >>>


Dokumenty z posiedzeń KDO:

Notatka z I spotkania KDO ds. rewitalizacji – 8.12.2014 r.