A A A
Realizacja zadań

INFORMACJE BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZOWANYMI ZADANIAMI:

  • Projekt - Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta Łodzi - lista proponowanych lokalizacji>>>
  • Konkurs na opracowanie projektu koncepcji wykonania urządzeń zabawowych zasilanych energią odnawialną, kinetyczną na plac zabaw w Pasażu Rubinsteina w Łodzi >>>
  • Konkurs na nowy symbol osiedla Teofilów (dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stwórzmy nowy symbol osiedla, w miejscu byłego samolotu" wyłonionego do realizacji w roku 2014 w ramach I edycji budżetu obywatelskiego) >>>


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REALIZOWANE ZADANIA:

Zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2014 rok:

  • Wykaz zadań budżetu obywatelskiego na 2014 rok wraz z danymi o ich realizatorach >>>
  • Harmonogram realizacji zadań budżetu obywatelskiego na 2014 rok >>>

Dodatkowa lista zadań zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego przewidzianych do realizacji z rezerwy celowej budżetu miasta w kwocie 10 mln zł:

  • Wykaz zadań zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na 2014 rok, przewidzianych do realizacji z rezerwy celowej budżetu miasta w kwocie 10 mln zł, wraz z danymi ich realizatorów >>>
  • Harmonogram realizacji zadań zgłoszonych przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego na 2014 rok, przewidzianych do realizacji z rezerwy celowej budżetu miasta w kwocie 10 mln zł >>>

Dodatkowa lista zadań przewidzianych do realizacji zgłoszonych w ramach autopoprawek Prezydenta Miasta Łodzi oraz poprawek Radnych do budżetu miasta na 2014 rok:

  • Wykaz projektów przewidzianych do realizacji zgłoszonych w ramach autopoprawek Prezydenta Miasta Łodzi oraz poprawek Radnych do budżetu miasta na 2014 rok >>>
  • Harmonogram realizacji projektów przewidzianych do realizacji zgłoszonych w ramach autopoprawek Prezydenta Miasta Łodzi oraz poprawek Radnych do budżetu miasta na 2014 rok >>>


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2014 r.


Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego do końca grudnia 2013 r. >>>
Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stanu na 27 stycznia 2014 r. >>>
Informacja dotycząca realizacji zadań budżetu obywatelskiego wg stany na 28 lutego 2014 r. >>>