A A A
Wyniki

Wykaz złożonych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na 2014 rok >>>
Wykazy zadań pozytywnie zweryfikowanych:

zadania ogólnomiejskie >>>
zadania lokalne Bałuty >>>
zadania lokalne Górna >>>
zadania lokalne Polesie >>>
zadania lokalne Śródmieście >>>
zadania lokalne Widzew >>>

Wykaz zadań negatywnie zweryfikowanych >>>

Raport z konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego na 2014 rok>>>

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie budżetu obywatelskiego na 2014 rok >>>