A A A
KDO ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt

W dniu 11 lutego 2016 r. Zarządzeniem Nr 2858/VII/16, zmienionym zarządzeniami 3866/VII/16, 4210/VII/16 i 5094/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi powołana została Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt (pierwotnie Zarządzenie 5673/VI/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. z utratą  mocy 11 lutego 2016 r.)

  • Termin i miejsce spotkań KDO:

Miejscem spotkań będzie sala nr 74 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi przy al. Piłsudskiego 100 lub inne, na bieżąco ustalane lokalizacje.

Skład:

  • Przewodnicząca KDO:

Wioleta Pawlik-Nowacka
Fundacja Pomocy Zwierzętom
„(NIE)Milcz Reaguj”
Adres e-mail: wiola.rude@gmail.com
Tel. 694-149-802

  • Sekretarz KDO:

Amanda Chudek
Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami

  • Organizacje wchodzące w skład KDO:

1) Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)Milcz Reaguj”;
2) Fundacja Pomocy Zwierzętom „Kłębek”;
3) Fundacja „Nasze ZOO”;
4) Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!” – Oddział w Łodzi;
5) Fundacja "Bios-Amigos";
6) Fundacja „PRZYTUL KOTA";
7) Łódzkie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

  • Przedstawiciele Prezydenta Miasta Łodzi  wchodzący w skład Komisji:

1) Krzysztof Honkisz – główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi; k.honkisz@uml.lodz.pl

2) Grzegorz Kaczmarek – Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Łodzi gkonto@o2.pl

  • Regulamin pracy Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt >>>

  • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2014 r. >>>

  • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 r. >>>

  • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 r. >>>