A A A
KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy MiędzypokoleniowejDnia 31 stycznia 2014 r. Zarządzeniem Nr 5678/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi powołana została Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Międzypokoleniowej.

 

Termin i miejsce najbliższego zebrania KDO:

Termin kolejnego posiedzenia KDO zostanie podany niezwłocznie po ustaleniu przez Przewodniczącego.

Planowany porządek posiedzenia >>>

Wszystkie organizacje chętne do uczestnictwa w spotkaniach serdecznie zapraszamy.

Przewodnicząca KDO: Magdalena Poulain (Fundacja 2035)
Adres e-mail: magda.poulain@gmail.com

Tel. kom.:  603 866 547

Wiceprzewodnicząca KDO: Grażyna Busse (Stow. Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Hipokamp")
Adres e-mail: hipokamp@onet.eu

Tel. kom.:  601 254 371

Sekretarz KDO:
Zdzisław Weder (Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków)
Adres e-mail: biuro@sirp.pl
Tel.:  42 296 55 87


Organizacje wchodzące w skład KDO:

1) Fundacja 2035;
2) Stowarzyszenie "Obszary Kultury";
3) Stowarzyszenie Edukacyjne Centrum Integracji Międzypokoleniowej "Hipokamp";
4) Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
5) Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków;
6) Łódzkie Towarzystwo Alzheimerowskie;
7) Fundacja na Rzecz Osób Chorych Psychicznie "Miłorząb";
8) Fundacja Rodzice Przyszłości;
9) Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa;
10) Polskie Radio Obywatelskie;
11) Stowarzyszenie LIFE LONG LEARNING;
12) Stowarzyszenie "Forum dla Ojczyzny";
13) Stowarzyszenie na Rzecz Godności Życia Ludzkiego Humane Vitae.


Przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wchodzący w skład Komisji:

1) Dominik Zasadziński  -  tel. 42 638-47-30, d.zasadzinski@uml.lodz.pl
2) Wojciech Kosakowski  -  tel. 42 638-47-30, w.kosakowski@uml.lodz.pl


Dokumenty z posiedzeń KDO

Sprawozdanie Roczne z działalności KDO za 2014 r. >>>

Sprawozdanie Roczne z działalności KDO za 2015 r. >>>

Sprawozdanie Roczne z działalności KDO za 2016 r. >>>

(pozostałe dokumenty znajdują się w zakładkach obok)