A A A
KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościamiDnia 8 listopada 2013 r. Zarządzeniem Nr 5293/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi (oraz zarządz. zm. Nr 1173/VII/15) powołana została KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami.

Termin i miejsce najbliższego zebrania KDO:

W dniu 04 lipca 2017 r. (wtorek) o godz. 15:00, w siedzibie Polskiego Związku Głuchych, ul. Nawrot 94/96, odbędzie się kolejne, XXXIII posiedzenie ww. KDO.

Wszystkie organizacje chętne do uczestnictwa w spotkaniach serdecznie zapraszamy.


Przewodniczący KDO: Adam Zawisny (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „KOLOMOTYWA”)
Adres e-mail: adam.zawisny@kolomotywa.org
Tel. kom.: 511 111 747


Zastępca Przewodniczącego KDO:
Marcin Urbaniak (Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”)
Adres e-mail: murbaniak@slyszeserce.org.pl


Sekretarz KDO:
Anna Czapińska - Zajda (Fundacja TUS)
Adres e-mail: anna.zajda@tus.org.pl
Tel. kom.: 506 959 950


Organizacje wchodzące w skład KDO:

1) Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki;
2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społeczny „KOLOMOTYWA”;
3) Fundacja SUBSIDIUM;
4) Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym;
5) Towarzystwo Przyjaciół „Domu na Osiedlu”;
6) Fundacja „Droga do Domu”;
7) Fundacja Aktywizacja;
8) Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomocy „Słyszę Serce”;
9) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łodzi;
10) Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejski w Łodzi;
11) Łódzki Klub Amazonka;
12) Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa;
13) Polskie Radio Obywatelskie PL-CB RADIO;
14) Polski Związek Niewidomych Okręg Łódzki;
15) Fundacja Normalna Przyszłość;
16) Fundacja „Magnificat”;
17) Fundacja „Niepełnosprawni Pracują”;
18) Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Łódzki;
1
9) Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego;

20) Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;
21) Fundacja TUS;
22) Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo "Sucurs".


Przedstawiciele Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ wchodzący w skład Komisji:

1) Ewa Ściborska  -  tel. 42 638-45-40, ron@uml.lodz.pl
2) Agata Tylipska  -  tel. 42 638-47-42, a.tylipska@uml.lodz.pl

3) Robert Prencel  -  tel. 42 638-45-43, r.prencel@uml.lodz.pl


Dokumenty z posiedzeń KDO

Regulamin działania KDO >>>

----------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie Roczne z działalności KDO za 2013 r. >>>

Sprawozdanie Roczne z działalności KDO za 2014 r. >>>

Sprawozdanie Roczne z działalności KDO za 2015 r >>>

Sprawozdanie Roczne z działalności KDO za 2016 r. >>>

(pozostałe dokumenty znajdują się w zakładkach obok)