A A A
Wynajem sal dla ngo

Na mocy programu współpracy miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto wspiera organizacje pozarządowe poprzez udostępnianie, w miarę posiadanych możliwości i na preferencyjnych warunkach, sal będących w dyspozycji Urzędu Miasta Łodzi. Sale udostępniane są na potrzeby organizowanych lub współorganizowanych przez organizacje pozarządowe spotkań i konferencji o charakterze niekomercyjnym.

W sprawie udostępnienia sal prosimy o kontakt z Panią Beatą Ignaszewską - tel. 638- 40-29

Zobacz: