A A A
KDO ds. Kultury

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie KDO ds. Kultury, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) godz. 16.00 w siedzibie Wydziału Kultury, ul. Piotrkowska 102.

Chcielibyśmy wspólnie zastanowić się nad propozycjami zadań publicznych jakie Miasto mogłoby realizować we współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

Wszystkie organizacje wchodzące w skład KDO ds. Kultury prosimy o aktywne i realne zaangażowanie w pracę komisji.

Jeśli wśród Waszych znajomych są organizacje, które nie przystąpiły do KDO, a chciałyby, zaproście je koniecznie na spotkanie. Oczywiście, zgodnie z regulaminem, w obradach komisji można uczestniczyć również z "wolnej stopy".

Dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzeniem nr 3738/VI/13 zostało powołane KDO ds. Kultury.

p.o. Przewodniczącego KDO:

Kamil Kuligowski, Fundacja FORM.ART

mail: kamil.kuligowski@form.art.pl

Organizacje wchodzące w skład KDO:

 1. Fundacja Edukacji Wizualnej
 2. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki
 3. Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych
 4. Fundacja ARTe Ego
 5. Fundacja FORM.ART
 6. Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Łodzi
 7. Spółdzielnia Socjalna Ferwork
 8. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 9. Fundacja In Search Of...
 10. Fundacja INDYGO.Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury
 11. Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!
 12. Fundacja Działania
 13. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS
 14. Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
 15. Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
 16. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czaraszkiewicza
 17. Free Mind Foundation
 18. Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja
 19. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
 20. Fundacja NUR
 21. Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka
 22. Związek Literatów Polskich
 23. Stowarzyszenie Twórców Filmu i Sztuk Wizualnych ARS VISA
 24. Fundacja Inicjatyw Twórczych Zapiecek


Przedstawiciel Wydziału Kultury UMŁ wchodzący w skład Komisji:

1. Monika Ptasińska – tel. (42) 638-53-64

2. Jolanta Sławińska-Ryszka tel. (42) 638-43-92


Regulamin pracy KDO ds. Kultury >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. Kultury w 2016 r. >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. Kultury w 2014 r. >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. Kultury w 2013 r. >>>