A A A
KDO ds. Kultury

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie KDO ds. Kultury, które tym razem, zupełnie wyjątkowo odbędzie się z udziałem zespołu DNA Miasta.Chcielibyśmy porozmawiać o procesie ewaluacji i aktualizacji dokumentu Polityka Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi. O formę i organizację spotkania zadba zespół DNA.

Spotykamy się w dniu 29.05.2017 r. (poniedziałek) godz.16.00, tym razem w siedzibie Fundacji Form.Art, ul. Nawrot 30.

Tworzenie i realizacja polityki kulturalnej jest procesem, w którym nie może zabraknąć miejsca dla organizacji pozarządowych, niezależnych twórców i animatorów kultury, grup nieformalnych etc. Aktywna obecność Państwa, jako ekspertów, głosów środowiska kultury jest niezbędnym elementem procesu określającego zakres polityki kultury oraz naszej wspólnej odpowiedzialności za rozwój kultury i jej rolę w życiu naszego Miasta.

Wszystkie organizacje wchodzące w skład KDO ds. Kultury prosimy o aktywne i realne zaangażowanie w pracę komisji oraz obecność na majowym spotkaniu, który ma charakter oficjalny.
Ustalenia podjęte podczas niego będą miały realny wpływ na aktualizowany dokument Polityki Rozwoju Kultury.

Jeśli wśród Waszych znajomych są organizacje, które nie przystąpiły do KDO, a chciałyby, zaproście je koniecznie na spotkanie. Oczywiście, zgodnie z regulaminem, w obradach komisji można uczestniczyć również z "wolnej stopy".

Dnia 6 lutego 2013 r. Zarządzeniem nr 3738/VI/13 zostało powołane KDO ds. Kultury.

p.o. Przewodniczącego KDO:

Kamil Kuligowski, Fundacja FORM.ART

mail: kamil.kuligowski@form.art.pl

Organizacje wchodzące w skład KDO:

 1. Fundacja Edukacji Wizualnej
 2. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Łódzki
 3. Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych
 4. Fundacja ARTe Ego
 5. Fundacja FORM.ART
 6. Związek Artystów Scen Polskich Oddział w Łodzi
 7. Spółdzielnia Socjalna Ferwork
 8. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 9. Fundacja In Search Of...
 10. Fundacja INDYGO.Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury
 11. Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki - ależ Gustawie!
 12. Fundacja Działania
 13. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS
 14. Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56
 15. Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie
 16. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łódzki im. Jana Czaraszkiewicza
 17. Free Mind Foundation
 18. Stowarzyszenie Nowa Kultura i Edukacja
 19. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi
 20. Fundacja NUR
 21. Fundacja Promocji Sztuki Niezła Sztuka
 22. Związek Literatów Polskich
 23. Stowarzyszenie Twórców Filmu i Sztuk Wizualnych ARS VISA
 24. Fundacja Inicjatyw Twórczych Zapiecek


Przedstawiciel Wydziału Kultury UMŁ wchodzący w skład Komisji:

1. Monika Ptasińska – tel. (42) 638-53-64

2. Jolanta Sławińska-Ryszka tel. (42) 638-43-92


Regulamin pracy KDO ds. Kultury >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. Kultury w 2016 r. >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. Kultury w 2014 r. >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. Kultury w 2013 r. >>>