A A A
Wieloletni Program Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi

Wieloletni program współpracy jest dokumentem zawierającym długofalowe kierunki współpracy pomiędzy Miastem a III sektorem. Program jest również odpowiedzią na realizację celów priorytetowych Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak i daje zielone światło dla możliwości realizacji zadań wieloletnich we współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Program jest pewnym planem, który porządkuje współpracę Miasta z organizacjami i określa jej priorytety.

Zobacz:

Wieloletni Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2018

Wieloletni program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2015

Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2015

Załącznik do sprawozdania