A A A
konsultacje ogłoszone
Dodano: 02-05-2016 16:12

Konsultacje "Wieloletniego Programu wspolpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016 - 2018".

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2016 - 2018"
Dodano: 16-10-2015 09:53

Konsultacje programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016”.
Dodano: 04-11-2014 14:35

Zasady procedur konkursowych dla NGO

Zapraszamy do przekazywania opinii i uwag dotyczących projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”. W projekcie zarządzenia proponuje się m.in. nowe rozwiązania w zakresie oceny wniosków i pracy komisji konkursowej. Uwagi i opinie można zgłaszać do dnia 14 listopada br.
Dodano: 08-10-2014 08:24

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

Informujemy, że w okresie od dnia 26 września 2014 r. do dnia 10 października 2014 r. odbędą się konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”
Dodano: 05-03-2014 13:49

Konsultacje w sprawie inicjatywy lokalnej

W okresie od dnia 21 lutego 2014 r. do dnia 7 marca 2014 r. przeprowadzone zostaną konsultacje z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej oraz projektu zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, regulaminu pracy Zespołu ds. rozpatrywania wniosków o wsparcie inicjatyw lokalnych oraz wzoru formularza wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Dodano: 06-11-2013 10:40

Konsultacje dotyczące projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych i nadania statutów jednostkom

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia jednostek budżetowych i nadania statutów jednostkom. Czas trwania konsultacji: od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 27 listopada 2013 r.
Dodano: 27-09-2013 12:42

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Informujemy, iż w dniach od 4 października 2013 r. do dnia 18 października 2013 r. odbędą się konsultacje projketu „Programu współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2014”