A A A
KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji

Dnia 31 sierpnia 2012 r. Zarządzeniem Nr 2920/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi powołane zostało KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.


Termin i Miejsce najbliższego spotkania KDO:

W dniu 6 marca 2017 r. o godz. 15.00 w sali 107B UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 104 odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji (KDO). Wszystkie zainteresowane organizacje chcące wziąć udział w spotkaniu, zajmujące się tematyką różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji - serdecznie zapraszamy.


Kontakt z KDO: kdo.ripd@uml.lodz.pl


Przewodniczący KDO:

Piotr Kłys

„FENIKS” Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw i Wypadków Drogowych

Adres e-mail:  piotrklys@gmail.com

Tel. kom:  607-090-436


Z-ca Przewodniczącego KDO:

Maria Sajenczuk

POLSKA INDIE DOM BIZNESU

Adres e-mail:  elzmaria@gmail.com

Tel. kom:  505-128-107


Sekretarz KDO:

Kamila Czerwińska

Fundacja „NASZE ZOO”

Adres e-mail:  czerwinska.kamila@gmail.com

Tel. kom:  656-704-206


Organizacje wchodzące w skład KDO:

1. Stowarzyszenie „ABSOLWENT”

2. Fundacja „NASZE ZOO”

3. „FENIKS” Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw i Wypadków Drogowych

4. Stowarzyszenie „NASZA GALERIA"

5. Stowarzyszenie „KOBIETY.LODZ.PL”

6. Europejski Instytut Obywatelski

7. Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT

8. Fundacja Polska Indie Dom Biznesu

9. Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EduKABE

10. Stowarzyszenie Fabryka Równości

11. Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK


Przedstawiciele Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ wchodzący w skład Komisji:


1. Katarzyna Snarska – tel. 042 638-46-03
2. Luiza Szaler – tel. 042 272-63-74


Łódź przeciw mowie nienawiści >>>

Poradnik Obywatela - Co możemy zrobić, gdy zetkniemy się z mową nienawiści? >>>

Łódzka Deklaracja Poszanowania Różnorodności >>>


Sprawozdanie z działalności KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji za rok 2016 >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji za rok 2015 >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji za rok 2014 >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji za rok 2013 >>>

Sprawozdanie z działalności KDO ds. różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji za rok 2012 >>>