A A A
Niepełnosprawni

Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
Ewa Ściborska - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
pok. 008
tel.: +48 (42) 638-45-74

Godziny Pracy:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 - 16.00
wtorek 9.00 - 17.00

e-mail: ron@uml.lodz.pl


Lista najczęściej załatwianych spraw przez Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
-Pomoc w uzyskaniu odpowiedniego sprzętu ortopedycznego,
-Interwencje w instytucjach niosących pomoc osobom niepełnosprawnych, m.in.: Ośrodki Pomocy Społecznej,
-Informowanie o programach celowych realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
-Działanie w obronie interesów osób niepełnosprawnych,
-Przeciwdziałanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
-Popieranie pod kątem osób niepełnosprawnych działań administracji przy współpracy z urzędami, instytucjami, oraz organizacjami pozarządowymi,
-Występowanie z inicjatywą i wnioskami oraz wydawanie opinii w sprawach mających znaczenie w życiu osób niepełnosprawnych,
-Informowanie o instytucjach, stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
-Informowanie o programach rządowych dla osób niepełnosprawnych,
-Współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu Łódź,
-Organizacja imprez integracyjnych,
-Organizacja sympozjów i konferencji naukowych,
-Wydawanie „Informatora dla osób niepełnosprawnych”,
-Współpraca z Łódzkim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych, który prowadzi wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego.

Przydatne informacje: