A A A
Kontakt

Komórką Urzędu Miasta Łodzi, która odpowiada za przyjmowanie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej i obsługę Zespołu ds. Rozpatrywania Wniosków jest Biuro ds. Partycypacji Społecznej.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej
Urząd Miasta Łodzi
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 115, II piętro

tel. 42 638 46 99
email: zespop@uml.lodz.pl

Kontakty do osób z właściwych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za udzielanie informacji o stanie realizacji wniosków w ramach inicjatywy lokalnej na dalszym etapie

Nazwa komórki organizacyjnej

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obsługę wniosków w ramach inicjatyw lokalnych

Adres email

Wydział Kultury
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Marcin Połeć

m.polec@uml.lodz.pl

Wydział Sportu
w Departamencie Spraw Społecznych

Bartłomiej Mielczarek

b.mielczarek@uml.lodz.pl

Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Juliusz Kurzawa

 

j.kurzawa@uml.lodz.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości
i Miejsc Pracy

w Departamencie Spraw Społecznych

Małgorzata Kurzyk-Obzejta

Joanna Chudzicka-Popieluch

m.kurzyk@uml.lodz.pl

j.popieluch@uml.lodz.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Społecznych

Anna Rubajczyk

a.rubajczyk@uml.lodz.pl

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Artur Skórzak

a.skorzak@uml.lodz.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

w Departamencie Spraw Społecznych

Marzena Przepiórkiewicz

m.przepiorkiewicz@uml.lodz.pl

Wydział Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Paweł Więcior

p.wiecior@uml.lodz.pl