A A A
Konsultacje społeczne

W Łodzi zasady prowadzenia konsultacji z mieszkańcami określa Regulamin Konsultacji Społecznych. Dokument wskazuje w jaki sposób prowadzony ma być każdy etap konsultacji (od momentu promocji konsultacji, aż po opracowanie raportu z zawarciem informacji zwrotnej dla uczestników), a także opisuje sposób w jaki mogą być zainicjowane w Łodzi konsultacje społeczne.

W Urzędzie Miasta Łodzi konsultacje nadzoruje i koordynuje Biuro ds. Partycypacji Społecznej. Konsultacje prowadzone są przez odpowiednie komórki UMŁ, które wspierane są przez Miejski Zespół ds. Konsultacji powoływany każdorazowo przez Prezydenta. Szczegółowe zasady koordynacji konsultacji i nadzoru nad nimi określa Zarządzenie Prezydenta nr 3885/VI/13 w sprawie wprowadzenia "Procedury określającej zasady i tryb współpracy przy prowadzeniu konsultacji społecznych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne"

Informacje na temat prowadzonych i zakończonych konsultacji społecznych znajdziecie Państwo na stronie http://uml.lodz.pl/samorzad/konsultacje_spoleczne/


Konsultacje społeczne planowane w 2013 r.>>>
Konsultacje społeczne planowane w 2012 r.>>>
Regulamin Konsultacji Społecznych >>>