A A A
KonsultacjeDzisiejsze wyzwania demokracji wymagają stałego angażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji na temat ważnych dla miasta spraw. Jednym z narzędzi współuczestnictwa obywateli są konsultacje, które umożliwiają mieszkańcom udział w kreowaniu wizerunku i jakości życia w swoim otoczeniu. Konsultacje zdefiniować można jako zorganizowany sposób uzyskiwania przez administrację publiczną opinii oraz stanowisk mieszkańców na temat ważnych dla danej społeczności spraw (np. planów przebudowy osiedla, kształtowania polityki wsparcia grup wykluczonych społecznie czy reorganizacji ruchu w centrum miasta).

Konsultacje mogą być skutecznym narzędziem dialogu pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Dzięki nim, mieszkańcy mają możliwość wypowiedzenia swoich racji, zgłoszenia swoich pomysłów, a Rada Miejska bądź Prezydent Miasta ma obowiązek się do nich odnieść. Wykorzystując wiedzę mieszkańców, organy gminy mogą podejmować bardziej kompletne i trafne decyzje, które będą oparte na potrzebach tych którym mają służyć.