A A A
wyniki konkursów
Dodano: 25-05-2017 16:25

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 12-05-2017 15:36

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 11-05-2017 21:02

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi, ogłoszony Zarządzeniem Nr 5676/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Dodano: 10-05-2017 12:19

Wydział Kultury ogłasza wyniki konkursu

Wydział Kultury ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2017 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.
Dodano: 09-05-2017 13:24

Wydział Edukacji ogłasza wyniki konkursu

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi informuje o wynikach konkursu w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez realizację programów aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży
Dodano: 09-05-2017 09:24

Wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Wyniki konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 5672/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Dodano: 05-05-2017 12:35

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Dodano: 20-04-2017 08:45

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ...
Dodano: 04-04-2017 10:10

Wyniki konkursu - edukacja zdrowotna i działania poprawiające sprawność fizyczną osób starszych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu edukacji zdrowotnej mieszkańców Miasta Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych
Dodano: 30-03-2017 09:04

Wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Wyniki konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 5377/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.