A A A
wyniki konkursów
Dodano: 20-04-2017 08:45

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rehabilitacji prowadzonej przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ...
Dodano: 04-04-2017 10:10

Wyniki konkursu - edukacja zdrowotna i działania poprawiające sprawność fizyczną osób starszych

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu edukacji zdrowotnej mieszkańców Miasta Łodzi i działań poprawiających sprawność fizyczną osób starszych
Dodano: 30-03-2017 09:04

Wyniki konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Wyniki konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 5377/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Dodano: 24-03-2017 09:31

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
Dodano: 22-03-2017 13:12

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi, ogłoszony Zarządzeniem Nr 5285/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 9 lutego 2017 r.
Dodano: 20-03-2017 14:12

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 14-03-2017 12:59

Wyniki konkursu ofert w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi ogłoszony Zarządzeniem Nr 5177/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 2017 r.
Dodano: 10-03-2017 12:21

Wyniki konkursu ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej

Wyniki konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 5252/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Dodano: 14-02-2017 15:19

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Dodano: 23-01-2017 15:00

Wynik otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wynik otwartego konkursu w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok „Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach”.