A A A
ogłoszenia konkursów
Dodano: 04-07-2017 16:10

Konkurs ofert - w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczący aktywizacji społecznej najstarszych mieszkańców Miasta Łodzi oraz promowania idei wolontariatu, polegający na organizacji i przeprowadzaniu cyklu spotkań edukacyjnych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń komputerowych
Dodano: 30-06-2017 16:10

Konkurs ofert - w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi - organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń komputerowych

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w ramach Programu „Aktywizacja 60+”, dotyczącego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta Łodzi, polegającego na organizacji i przeprowadzaniu cyklu szkoleń komputerowych
Dodano: 27-06-2017 13:00

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie włączania społecznego, przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz promowania twórczości osób niepełnosprawnych
Dodano: 08-06-2017 10:26

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - konkurs MOPS

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zarządzeniem Nr 5958/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2017 r.
Dodano: 02-06-2017 14:46

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Dodano: 30-05-2017 10:10

Konkurs ofert - prowadzenie działań w zakresie aktywizacji społecznej oraz promowania twórczości osób starszych, w formie regrantingu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie aktywizacji społecznej oraz promowania twórczości osób starszych, w formie regrantingu.
Dodano: 26-05-2017 13:16

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 12-05-2017 09:59

Rusza nabór projektów z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Łodzi (regranting)

Ruszamy z kolejnym konkursem z zakresu turystyki i krajoznawstwa w Łodzi! Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO wygrało konkurs na operatora regrantingu w tej dziedzinie, zorganizowany przez Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi. Podobnie, jak w dwóch ostatnich latach to już nie Urząd (jak w latach poprzednich), ale organizacja pozarządowa, czyli REGIO, będzie rozdzielać środki na lokalne działania. Pula środków do rozdystrybuowania to 48 000 zł, okres na realizację zadań - od 26 czerwca do 10 listopada.
Dodano: 11-05-2017 14:42

Otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Dodano: 25-04-2017 13:30

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych - konkurs MOPS

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych, aplikujących o dotację w trybie otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ogłoszonego zarządzeniem Nr 5672/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r.