A A A
skład Rady

DANE KONTAKTOWE

CZŁONKÓW ŁÓDZKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

KADENCJI 2016-2019

Lp.

Imię i nazwisko

Organizacja/instytucja

Adres e-mail

Nr telefonu

1

Aleksandra Dulas

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne AIT

ola.dulas@spunk.pl

507-012-473,

510-143-076

2

Joanna Gapsa

 

Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

lkp@poczta.onet.pl

 

797-988-158

3

Jacek Jędrzejczak

Łódzka Federacja Organizacji Pozarządowych

jaceklfop@gmail.com

jacekferso@gmail.com

 

509-851-705

4

Mariusz Kołodziejski

 

Stowarzyszenie POMOST

mariusz@centerko.org

 

513-102-508

5

Mateusz Kotnowski

 

Fundacja Aktywizacja, Stowarzyszenie Grupy Pedagogiki i Animacji Społecznej Łódź,


mateusz.kotnowski@idn.org.pl

 

602-859-470

6

Monika Malinowska - Olszowy

Rada Miejska w Łodzi

monikamal10@gmail.com

0-739-297-171

 

7

 

Borys Martela

 

Fundacja Miejski Kolektyw, Łodzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

borys.martela@gmail.com

 

606-237-202

8

Małgorzata Moskwa - Wodnicka

Rada Miejska w Łodzi

moskwa23@tlen.pl

0-797-604-357

9

Wioleta Pawlik-Nowacka

Fundacja Pomocy Zwierzętom „(NIE)MILCZ – REAGUJ”

wiola.rude@gmail.com

 

694-149-802

 

10

 

Michał Pietrakiewicz

 

 

Centralny Nurt Basketu Amatorskiego w Łodzi

pietrakiewicz@gmail.com

michal.pietrakiewicz@wp.pl

 

 

502-202-254

 

11

Magdalena Pilarska-Jędrzejczak

 

pracownik Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

m.pilarska@rada-lodzkie.org.pl

 

 

508-574-444

 

12

 

Łukasz Prykowski

 

Urząd Miasta Łodzi

 

l.prykowski@uml.lodz.pl

 

 

042-638-55-65

13

Artur Skórzak

Urząd Miasta Łodzi

 

a.skorzak@uml.lodz.pl

 

042-638-46-99

 

14

 

Małgorzata Szymańska

 

Fundacja Centrum IN

 

sarahszym@gmail.com

 

 

601-081-361

 

 

15

 

Łukasz Waszak

 

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

 

lwaszak@opus.org.pl

 

 

042-231-31-01

 

16

 

Marcin Zalewski

 

Rada Miejska w Łodzi

 

zalewskimarcin24@gmail.com

 

 

668-446-330

17

Eliza Ziółkowska – Lewandowicz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

e.lewandowicz@mops.lodz.pl

 

042-632-40-34

wew. 8202