A A A
sprawozdania z realizacji rocznego Programu

Miasto Łódź prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi na trzech głównych polach: współpracy finansowej, pozafinansowej i infrastruktury współpracy

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

W ramach realizacji Programu ogłoszono 44 otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. W ich wyniku zawarto 587 umów na realizację zadań publicznych (w tym 109 umów wieloletnich) z 374 organizacjami pozarządowymi. Wśród nich 36 organizacji realizowało zadania publiczne we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi po raz pierwszy.

Łączna kwota dotacji przyznanych na realizację zadań publicznych w ramach konkurów ofert w roku 2016 wyniosła 46.090.074,27 zł. Procentowy wskaźnik kwoty przyznanych dotacji w stosunku do środków ujętych w budżecie miasta na realizację ww. zadań w roku 2016 wyniósł 95,44%.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2016 r. >>>
Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2016 zobacz >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za 2015 r. >>>
Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2015 zobacz >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2014 r. wraz ze szczegółowym zestawieniem realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2013 r. >>>
Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2013 zobacz >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2012 r. >>>
Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2012 zobacz >>>

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2011 r. >>>

Szczegółowe zestawienie realizowanych projektów przez organizacje pozarządowe w roku 2011 zobacz >>>