A A A
Aktualności >>>
Dodano: 22-02-2017 10:32

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Dodano: 20-02-2017 11:55

Rusza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 5333/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 lutego 2017 r. Zgłoszenie kandydatów do Komitetu należy złożyć na formularzach zgłoszeniowych I lub II, których wzór stanowi załącznik do ogłoszenia. Kandydatów można zgłaszać w terminie 30 dni, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze tj. do dnia 20 marca 2017 r.
Dodano: 17-02-2017 12:23

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji

Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ informuje o wynikach otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego dotyczącego upowszechniania działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Łodzi, wspierających Budżet Obywatelski 2017/2018.
Dodano: 17-02-2017 11:41

ŁCO i ŁCW - konkurs ofert

Informujemy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ukazały się ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi o otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych
Dodano: 16-02-2017 15:13

Otwarty konkurs ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
Dodano: 16-02-2017 15:05

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi informuje, że Prezydent Miasta Łodzi ogłosił otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej.
Dodano: 14-02-2017 15:19

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Dodano: 14-02-2017 12:35

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, w zakresie realizacji zadania dotyczącego przeprowadzenia działań zmierzających do przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych o znaczeniu międzynarodowym, zachęcających do studiowania w Łodzi i propagujących osiągnięcia naukowe Łodzi.
Dodano: 14-02-2017 11:07

Kolejne posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

16 lutego 2017 r, godz. 15:00, w sala 107 B (przy ul.Piotrkowskiej 104) odbędzie się kolejne posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W programie przewidziano m.in. wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dot. planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Łodzi do roku 2015 oraz projektu uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
Dodano: 14-02-2017 10:27

Dyskutowano o współpracy KDO z Urzędem Miasta Łodzi

Odbyło się spotkanie w gronie przedstawicieli Komisji Dialogu Obywatelskiego i Urzędu Miasta Łodzi. Celem spotkania było omówienie możliwej współpracy KDO z Miastem, wskazanie obszarów problemowych oraz rozwiązań. Zastawiano się jak wzmocnić rolę Komisji by te działały bardziej efektywnie.