A A A
Aktualności >>>
Dodano: 21-07-2017 15:27

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Biuro ds. Rewitalizacji zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na opracowaniu i wykonaniu materiałów szkoleniowych oraz opracowaniu na ich podstawie programu szkoleń (w formie warsztatów), a także ich organizacji i przeprowadzeniu w ramach projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2”.
Dodano: 21-07-2017 12:36

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Dodano: 21-07-2017 09:38

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług superwizji grupowych i indywidualnych

Biuro ds. Rewitalizacji zaprasza do składania ofert na superwizje dla naszych Latarników Społecznych i Gospodarzy Obszaru.
Dodano: 19-07-2017 13:08

Oferta w trybie art. 19a

Informujemy, że do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Łodzi wpłynęła oferta w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożona przez Okręgowy Związek Kolarski w Łodzi.
Dodano: 19-07-2017 09:29

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Biuro ds. Rewitalizacji serdecznie zaprasza do składania ofert: "Modelowa Wspólnota" - wypracowanie modelu wspierania i budowania nieformalnej wspólnoty mieszkańców poprzez działania animacyjno-integracyjne w ramach projektu pilotażowego pn. "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2.”
Dodano: 14-07-2017 12:10

Wyniki konkursu ofert - prowadzenie działań w zakresie aktywizacji społecznej oraz promowania twórczości osób starszych, w formie regrantingu

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie aktywizacji społecznej oraz promowania twórczości osób starszych, w formie regrantingu.
Dodano: 06-07-2017 13:42

Wyniki otwartego konkursu ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu ogłoszonego zarządzeniem Nr 5958/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Dodano: 30-06-2017 14:00

XXXIII posiedzenie KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami

W dniu 4 lipca 2017 r. o godz. 15:00, w siedzibie Polskiego Związku Głuchych, odbędzie się XXXIII posiedzenie KDO ds. wdrażania Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych i rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami
Dodano: 30-06-2017 13:20

„Decydujesz, pomagamy” – więcej czasu na wysłanie wniosku

Do 10 lipca 2017 r. został przedłużony termin nadsyłania wniosków do III edycji programu „Decydujesz, pomagamy”. Organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe i grupy nieformalne mogą przystąpić do programu i zdobyć 5000 zł na realizację swojego projektu. Łącznie na wygranych czeka pula grantów w wysokości 650 000 zł. Nie czekaj i zgłoś się do programu!
Dodano: 28-06-2017 08:40

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation: pula 100 000 zł – zostały ostatnie dni na składanie wniosków!

Zostały dosłownie ostatnie dni na składanie wniosków w Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation. To konkurs dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni, ale i instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego.